Jesteś tutaj:

SMOG

ulotka antysmogowa1

         Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza przy bezwietrznej pogodzie i dużej wilgotności powietrza, czyli mgły. Niska temperatura powietrza sprawia, że palone są w piecach duże ilości biomasy, w tym nierzadko śmieci, które są bardziej szkodliwe niż jakiekolwiek paliwo.

W piecach spalany jest również niskiej jakości węgiel, będący źródłem uwalniania do powierza dużej ilości szkodliwych metali ciężkich, przede wszystkim rtęci. Kolejnym problemem jest powszechność wykorzystania kotłów i pieców na paliwa stałe w domach jedno- i wielorodzinnych oraz stosowanie instalacji starego typu, tzw. kopciuchów czyli pieców lub kotłów górnego spalania, w których da się spalić praktycznie wszystko. Najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka jest pył zawieszony PM 2,5, czyli zawierający najmniejsze cząsteczki o średnicy nie większej niż 2,5 μm oraz pył zawieszony PM10, czyli taki, który zawiera cząsteczki stałe o średnicy do 10 μm. Cząsteczki te wnikają do układu oddechowego, zarówno do górnych jak i dolnych dróg oddechowych drażniąc błonę śluzową i powodując stan zapalny. Wywołują także katar i kaszel, a zatem objawy podobne do przeziębienia, często mylone są z infekcjami. Wieloletni kontakt z zanieczyszczeniami powietrza może prowadzić do rozwoju wielu groźnych dla życia chorób w tym nowotworów złośliwych. Dlatego nie bądźmy obojętni wobec problemu jakim jest smog. Bądźmy świadomymi mieszkańcami i nie spalajmy śmieci, używajmy dobrej jakości paliw z wiarygodnych źródeł, przeprowadzajmy regularne czyszczenie urządzeń grzewczych i przewodów kominowych, palmy efektywnie – prawidłowe spalanie to bezpieczne spalanie.                

           Gmina Wieliszew, w ramach walki ze smogiem, od trzech lat prowadzi program dofinansowania wymiany źródeł ciepła na nowoczesne urządzenia grzewcze. W latach 2016-2017 we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zmodernizowano 59 kotłowni. Aktualnie wypłacane są dotacje pochodzące z budżetu gminy, związane z wymianą pieców w kolejnych 52 gospodarstwach domowych. W okresie jesienno zimowym pracownicy Urzędu Gminy prowadzą również kontrole paliw stosowanych do ogrzewania budynków. Zgodnie z uchwałą antysmogową obowiązującą od
1 lipca 2018 r. w piecach nie wolno spalać mułów, flotokoncentratów węglowych oraz ich mieszanek, węgla brunatnego, węgla kamiennego w postaci sypkiej oraz biomasy. Niedopuszczalnym jest spalanie śmieci. W przypadku nieprzestrzegania przepisów uchwały antysmogowej grozi kara grzywny do 5 000 zł lub mandat do 500 zł nakładany przez uprawnione organy.

wieliszew