Jesteś tutaj:
  • Start

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Wieliszew

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (tj Dz. U. 2016 poz.250), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wieliszew o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Wieliszew w terminie do 31 marca 2017 r.

Druki zgłoszenia wysłane zostaną do Państwa wraz z decyzjami o wymiarze podatku. Dostępne są również w Urzędzie Gminy Wieliszew w pokoju 102 lub 103 lub na stronie internetowej www.czystagmina.wieliszew.pl. Wypełnione druki prosimy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wieliszew,
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Wieliszew będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art.6 ust 1 ustawy UPCG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgłoszenie szamba/przydomowej oczyszczalni

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z wystąpieniem wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8, Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał Rozporządzenie w sprawie określenia obszarów zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej przez wirus grypy ptaków podtym H5N8, sposobu oznakowania tych obszarów oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach. Bardzo prosimy o zapoznanie się z Rozporządzeniem.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego Gminy Wieliszew we współpracy z wszystkimi służbami wdrożono niezbędne procedury zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt. Stwierdzony w Powiecie Legionowskim (zapora wodna) wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki (w tym przypadku łabędzie).

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się ptasiej grypy i ewentualnego zarażenia się prosimy:

- nie dokarmiać dzikich ptaków ,

- przestrzegać zaleceń służb weterynaryjnych i sanitarnych,

- przestrzegać podstawowych zasad higieny, właściwej obróbki podczas przygotowania

i spożywania drobiu i jego pochodnych,

- dokonywać prostych zabiegów dezynfekcyjnych w przypadku zanieczyszczeń pozostawionych przez ptaki na oknach, balkonach, balustradach, schodach, itp. (popularne środki dezynfekujące),

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Dodatkowych informacji udzielają:

Powiatowy Lekarz Weterynarii

tel. 22 775-22-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 22 764-04-17

w Urzędzie Gminy Wieliszew

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 22 782-22-32

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Tel. 22 782-19-12

Opłata za gospodarowanie odpadami

Przypominamy!

Opłatę za gospodarowanie odpadami od osób zamieszkałych oraz firm należy do 15 dnia pierwszego miesiąca kwartału, kiedy płacimy kwartalnie tj.:

- 15 stycznia,

- 15 kwietnia,

- 15 lipca,

- 15 października.

Dopuszczalna jest płatność miesięczna do 15 dnia miesiąca.

Jeżeli chodzi o opłatę ryczałtową, należy ją wpłacać do 31 marca.

Opłaty należy dokonywać na przydzielony INDYWIDUALNY NUMER KONTA, jeżeli nie posiadają go Państwo należy się zgłosić do Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa po jego odbiór lub napisać maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Apel

Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Czytaj dalej

wieliszew