Jesteś tutaj:

Wieliszew

Godziny otwarcia PSZOKu:

Poniedziałek: 10:00-18:00

Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Sobota: 9:00-13:00

Numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 789-230-181

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane są odpady:

a) odpady segregowane,
b) meble i odpady wielkogabarytowe,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) zużyte opony,
e) odpady remontowe i budowlane (pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych w gospodarstwach domowych)

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych NIE SĄ ODBIERANE ODPADY ZMIESZANE.

wieliszew