Ułatwienia dostępu

Jesteś tutaj:

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego Gminy Wieliszew we współpracy z wszystkimi służbami wdrożono niezbędne procedury zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt. Stwierdzony w Powiecie Legionowskim (zapora wodna) wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki (w tym przypadku łabędzie).

W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się ptasiej grypy i ewentualnego zarażenia się prosimy:

- nie dokarmiać dzikich ptaków ,

- przestrzegać zaleceń służb weterynaryjnych i sanitarnych,

- przestrzegać podstawowych zasad higieny, właściwej obróbki podczas przygotowania

i spożywania drobiu i jego pochodnych,

- dokonywać prostych zabiegów dezynfekcyjnych w przypadku zanieczyszczeń pozostawionych przez ptaki na oknach, balkonach, balustradach, schodach, itp. (popularne środki dezynfekujące),

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Dodatkowych informacji udzielają:

Powiatowy Lekarz Weterynarii

tel. 22 775-22-27

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 22 764-04-17

w Urzędzie Gminy Wieliszew

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 22 782-22-32

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Tel. 22 782-19-12

wieliszew