Ułatwienia dostępu

Jesteś tutaj:

Azbest 2022

W 2022 r. firma działająca na zlecenie Urzędu Gminy Wieliszew zdeponowała na składowisku odpadów 115,9 Mg wyrobów azbestowych. Projekt był realizowany w 40 % ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieliszew dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (wfosigw.pl) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nfosigw.gov.pl) w formie dotacji w kwocie 21.308,80 zł.

wfosnfos

wieliszew