Ułatwienia dostępu

Jesteś tutaj:

Druki do pobrania

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja za odpady komunalne naliczana na podstawie ilości zużytej wody

Załącznik do deklaracji - informacja o współwłaścicielach

Załącznik do deklaracji - karta dużej rodziny, opłata od osoby

Załącznik d

Program czyste powietrze do deklaracji - karta dużej rodziny, opłata od wody

 Zgłoszenie szamba/przydomowej oczyszczalni

Dotacja do wymiany pieców w ramach Programu Gminnego

Regulamin dotacji

Wniosek o dotację

Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem

Wniosek o wypłatę dotacji

Protokół odbioru

Deklaracja zródeł ciepła:

Formularz A przeznaczony jest dla zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz budynków zbiorowego zamieszkiwania:

Deklaracja źródła ciepła formularz A

Formularz B przeznaczony jest dla budynków lub lokali niemieszkalnych z zainstalowanym źródłem ciepła nieuwzględnionych w deklaracji A, np. działek letniskowych, pomieszczeń gospodarczych, lokali usługowych, szklarni, budynków użyteczności publicznej.

Deklaracja źródła ciepła formularz B

 

Dofinansowanie zakupu urządzenia do zbierania wody deszczowej:

Wniosek o dofinansowanie

Oświadczenie o posiadanym prawie do gruntu

Oświadczenie o pomocy de minimis

wniosek o wypłatę dotacji

 

Wzór sprawozdania z nieczytości płynnych

Wzór sprawozdania

 

wieliszew