Ułatwienia dostępu

Jesteś tutaj:

Zasady PSZOKu

Szanowni Państwo,

Od 01.12.2021 r. uległy zmienie godziny funkcjonowania PSZOK

Godziny otwarcia PSZOKu:

Poniedziałek: 7:00-15:00

Wtorek-piątek: 7:30-15:30

Sobota: 9:00-13:00

Numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 789-230-181

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane są odpady:

 1. makulatura (papier i tektura),
 2. tworzywa sztuczne (w tym opakowaniowe),
 3. odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 4. metale (w tym opakowaniowe),
 5. szkło opakowaniowe,
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 8. odzież i tekstylia,
 9. odpady niebezpieczne (m.in. opakowania po farbach i lakierach) oraz chemikalia (m.in. środki ochrony roślin i opakowania po nich, oleje, tłuszcze, farby, tusze, detergenty, kleje, rozpuszczalniki itp.),
 10. zużyte opony (wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – mieszkaniec gminy może oddać do 4 opon w skali roku kalendarzowego),
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące wyłącznie z drobnych remontów prowadzonych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie do 200 kg w skali roku kalendarzowego (w tym styropian budowlany w ilości do 1 m3/rok) - z wyłączeniem azbestu, papy, elementów ogrodzenia, 
 13. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 14. przeterminowane leki

W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych NIE SĄ ODBIERANE ODPADY ZMIESZANE.

wieliszew