Ułatwienia dostępu

Jesteś tutaj:

Informacje dotyczące odbioru odpadów

 

 Z terenu Gminy Wieliszew odpady odbiera:

PARTNER Dariusz Apelski z siedzibą ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa

Miejsca zagospodarowania odpadów:

Odpady o kodzie 20 01 03:

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o., Instalacja MBP, Rusko 66, 58-120 Jaroszów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z . o. w Ciechanowie, Instalacja MBP, , Wola Pawłowska 23, 06-400 Wola Pawłowska

Bioelektra Group S.A. Instalacja do mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów

Instalacja komunalna (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.)

ATF Sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP)

CHEMEKO-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

MIEJSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Byś Wojciech Byśkiniewicz Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Instalacja MBP, ul. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gm. Opoczno

Odpady o kodzie 20 02 01:

PN-WMS Sp. z o.o., Kompostownia Odpadów Zielonych, Międzyleś 1, 05-326 Poświętne

Polfer Sp. z o.o. - Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów

DBAJ Marta Prychodko - Kompostownia odpadów zielonych i innych bioodpadów

Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami "Osadus", Instalacja Komunalna - Kompostownia w Zakrzewie, ul. Przemysłowa 61, 13-200 Działdowo

Miejsca zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Składowisko odpadów w Uniszkach-Cegielni

EKO-REGION Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebiezpieczne i obojętne

Składowisko odpadów w Kosinach Barosowych

Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu

P.U.K. Sp. z o.o Składowisko odpadów w Woli Pawłowskiej

Składowisko odpadów w Dalanówku

AMEST Otwock Sp. z o.o. Składowisko odpadów komunalnych Otwock - Świerk

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mirosławcu

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Miejskie Składowisko Odpadów w Mostkach

Chemeko-Systme Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

ABEL” Sp. J. Andrzej Boniecki, Elżbieta Boniecka 05-123 Olszewnica Stara ul. Warszawska 17

Polska Grupa Recyklingu Proeko ul. Sikorskiego 5 05-119 Legionowo - Łajski

"Jurex II" Konrad Boniecki Złom i surowce wtórne Olszankowa 3a, 05-124 Skrzeszew mazowieckie

Podmioty odbierające odpady typu folie, sznurki i opony powstające w gospodarstwach rolnych:

Rolnik, który jest wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie. Odpady typu folie, sznurki i opony powstające w gospodarstwach rolnych można przekazywać niżej wymienionym podmiotom, po uprzednim uzgodnieniu warunków realizacji usługi z daną firmą:

UTYL-SERVICE bis Joanna Sochaczewska, ul. Jagiellońska 1, 87-300 Brodnica tel. (56) 494 05 48, 783 637 239, 605 749 888 – folia, sznurek i opony.

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk, ul. Nasielska 26, 05-140 Serock tel. (22) 782 73 87 – folia.

,,BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa tel. (22) 835 40 48, 865 31 50 lub 51 – folia, sznurek.

Zakład Usług Komunalno-Socjalnych Eugeniusz Pacewicz, ul. Myśliwska 18, 05-120 Legionowo tel. (22) 784 58 38 lub 602 890 332 – opony.

PPHU LEKARO Jolanta Zagórska, Wola Ducka 70 A, 05-408 Glinianka tel. (22) 185 52 51, 789 02 79 lub 795 10 75 – folia, sznurek i opony.

REMONDIS Sp. z o. o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa tel. (22) 593 04 00 lub 593 03 89 – folia, sznurek i opony.

KOMA Marcin Pechcin, ul. Pedagogów 19, 05-311 Dębe Wielkie tel. 602 603 218 lub 505 372 617 – folia, sznurek i opony.

Progres Maciej Borowiecki, ul. Krasickiego 44 A, 05-070 Sulejówek tel. 696 008 728 – folia, sznurek i opony.

EKO-WAR Jolanta Glinka, Skwer ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/56, 01-015 Warszawa tel. (22) 631 26 27 lub 603 130 069 – folia, sznurek i opony.

Poziomy recyklingu osiągniete przez Gminę Wieliszew

2015 2016 2017 2018 2019 2020
poziom ograniczenia składowania   masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 0 0 26,81 39,44 21,08 18,25
poziom recykliungu i przygodowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 20,73 24,13 35,52 30,23 41,59 63,25
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycua i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100 100 81,89 58,56 99,13

99,41

wieliszew