Ułatwienia dostępu

Jesteś tutaj:

Rewolucja śmieciowa

Zgodnie z art. 5 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystosci i porządku bieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

smieci2022

 

miski

 

wieliszew