Jesteś tutaj:
  • Start

Azbest 2016

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU
NA TERENIE GMINY WIELISZEW DOFINANSOWANO
PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE,
W FORMIE DOTACJI,
W KWOCIE 22.292,00 ZŁ

logo

Nowy wzór deklaracji oraz opłata ryczałtowa

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z art. 6j, pkt 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy Wieliszew podjęła Uchwałę nr XV/131/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. W związku z tym właściciele domków letniskowych oraz właściciele innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zobligowani są do uiszczenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłata wynosi:

  • 120 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny za rok;
  • 180 zł w przypadku odpadów niezbieranych w sposób selektywny za rok.

Czytaj dalej

Nie dla czadu

W Polsce każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, umiera kilkadziesiąt osób, a kilkaset ulega zatruciu i wymaga hospitalizacji. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku.„Cichy zabójca”, bo tak nazywany jest tlenek węgla to gaz bezwonny, bezbarwny, którego działanie może być tragiczne w skutkach.

Czytaj dalej

wieliszew